Styret

Forleggerforeningens styre består av styreleder, nestleder, åtte medlemmer og varamedlem(mer). Styret velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Forleggerforeningens styre består av:

Tom Harald Jenssen (leder), Cappelen Damm AS
Tine Kjær (nestleder), Vigmostad & Bjørke
Edmund Austigard, Det Norske Samlaget AS
Håkon Harket, Forlaget Press AS
Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag AS
Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS
Knut Ola Ulvestad, Font Forlag AS
Anne Veiteberg, Verbum/Bibelselskapet
Jorunn Sandsmark, J.M. Stenersens Forlag AS
Marianne Mangschou Rieber (1. vararepresentant), Mangschou Forlag
Kamilla Simonnes (2. vararepresentant), Forlaget Manifest

Styrets sammensetning

Vedtektene for Forleggerforeningens servicekontor § 13 omhandler bestemmelser for styrets sammensetning. Vedtektene finner du her.