Markedsutvalget

Markedsutvalget vedtar markedsplan for Forleggerforeningen og står for gjennomføring og koordinering av ulike markedsføringstiltak (som for eksempel fagdagen for markedsansatte). Utvalget er rådgiver for styret i markedsspørsmål.

Markedsutvalget består av:

  • Anne Liv Hovda Tresselt (leder), Det Norske Samlaget
  • Ole Bjerkebakke, Cappelen Damm AS
  • Kjetil Sundet, Vigmostad og Bjørke AS
  • Lene Louise Løver, Font Forlag
  • Inger Merete Dyvik, Arneberg Forlag
  • Parisa Vazari, Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Kjersti Myre Lessum, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)